Kõrvalmenüü ja filtrid

14-PÄEVANE TAGANEMISÕIGUS

Vastavalt Võlaõigusseadusele võib tarbija sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. AS Kiviõli Kaubahoov e-poest tellitud kauba puhul algab tähtaeg päevast, mil kaup on tarbijale kätte toimetatud või poes üle antud. Tarbijaks loetakse füüsilist isikut, kes on ostnud meie e-poest kaupa , mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega. 
 
Ostes AS Kiviõli Kaubahoov e-poest, nõustub tarbija taganemisõiguse kasutamiseks järgmiste tingimustega: 
 
1. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis. Jälgime kasutamise väljaselgitamisel mõistlikkuse põhimõtet, mis tähendab, et kui toote sobivuse selgitamiseks on vajalik toote kasutamine, siis loetakse seda kasutamata tooteks.Tarbija peab toote originaalpakendi avama ettevaatlikult ja seda kahjustamata. Kui pakend ei ole avatav, siis ei pea tagastatav toode olema originaalpakendis. 
 
2. Taganemisõiguse kasutamiseks peab tarbija esitama avalduse AS Kiviõli Kaubahoov e-poe aadressil info@kaubahoov.ee mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba kätte toimetamist või selle üleandmist poes .
 
3. Tarbija kohustub kandma kauba tagastuskulud, välja arvatud juhul, kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele. 
 
4. Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, Kiviõli Kaubahoov AS-ile tagastada. 
 
5. Kiviõli Kaubahoov AS kohustub viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul peale lepingust taganemise teate saamist, tagastama tarbijale tagastatud kauba eest tasutud summa. AS Kiviõli Kaubahoov võib raha tagastamisest keelduda seni, kui tarbija on kauba tagastanud.
 
 
Tungiv soovitus!
 
Soovitame e-poest tellitud kaubale ise poodi järele tulla. Kauplusesse järele tulles on võimalus tutvuda tellitud kaubaga, soovi korral näha toodet töötamas ning vajadusel esitada müüjale kauba kohta lisaküsimusi. Soovitame seda kindlasti teha, et võiksite olla kindlad, et tellitud kaup vastab teie vajadustele ja ootustele.
 
 
Tähelepanu!
 
AS Kiviõli Kaubahoov ei sõlmi tarbijaga järelmaksu lepinguid, vaid pakub võimalust elektrooniliselt teha järelmaksu lepingu sõlmimiseks vajalik taotlus järelmaksu pakkuvale krediidiasutusele. Positiivse vastuse korral sõlmitakse kliendiga järelmaksu leping elektroonselt või kliendi poolt valitud poes. Sellisel moel tehtud lepingutele ei kehti 14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemise õigus, vaid tarbijal on võimalik kasutada 14-päevast krediidilepingust taganemise õigust.
Kui tarbija soovib krediidilepingust taganeda, võib ta 14 päeva jooksul alates lepingu sõlmimise hetkest tagastada AS Kiviõli Kaubahoovile krediidilepinguga ostetud kauba ning esitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval moel avalduse lepingust taganemise kohta. Kui kaup on originaalpakendis ning kasutamata, tagastatakse tarbijale krediidilepingu sõlmimisel makstud summa - esimene sissemakse ning lepingutasu.
Kui mistahes AS Kiviõli Kaubahoov e-poe sätestatud tingimus raskendab tarbijal lepingust taganemise õigust võrreldes Võlaõigusseadusega, on see tingimus tühine. 
 
14-päevane sidevahendi teel sõlmitud lepingust taganemise õigus ning krediidilepingust taganemise õigus on sätestatud õigusaktidega ning ei ole AS Kiviõli Kauabahoov AS´i e-poe eripära. Vajadusel saate alati küsida lisainfot aadressil info@kaubahoov.ee
 
 
Tagasi